Jag undrar…

Jag undrar: Har flugorna öron? Små öron som spetsas och hör
från uppochnervänd sits i taket allting som vi människor gör?
Vad tänker då flugorna om oss? Förstår de att människor vill
att helst ska de helt sluta surra och om inte det går: Sitt still!

I fordoma tider…

I fordoma tider
var människan mån om
att hålla sitt inre
åtminstone lite
fördolt för sin omvärld.
Man talte om krämpor
med doktor och vänner
man hyste nån form av
förtroende för, och
man talte med vissa
om vad man i helgen
haft för sig och färre
om man gjort nåt dumt.
Man gick att få tag på
ifall man var hemma
och var man det inte
så var det väl så.

Men detta får anses
va urgamla tider
långt innan mobilen
begick sin entré.
Nu pratar de flesta
mest jämt om det mesta
och sen är det inte
nåt mera med det.

Hejhå…

Hejhå!

Idag är man bakis på en sån nivå
som ytterligt få
gives chans att uppnå.

Om bara jag kommer ur sängen, och så,
och lyckas att stå
ska jag nog ut och gå.

Hejdå!

Ännu är nattfrosten…

Ännu är nattfrosten långt ifrån nära till fullkomligt borta,
men det struntar snödroppen fullkomligt helhjärtat i.
I striden mot vintern vet den vem som kommer till korta
för den har slått ro och bestämt att nu ska den förbli.