Poeten

Det känns — på ett sätt — lite lätt övermaga att kalla mig poet. Jag har aldrig publicerats som poet i skriven form och heller aldrig publicerats på någon webbplats annat än min egen och på Facebook. Å andra sidan är det faktiskt en del av det jag är. Poet.

Merparten av min poesi består av vistexter (som jag börjat publicera på sidan Sånger under Vissångaren), ibland ramlar det ut lite spridda dikter, eller kanske en dagsvers eller två, och de senaste åren har jag även fått fart på mitt haikuskrivande. Mina haiku går att läsa på Facebook, men även här — under bloggkategorierna Haiku på svenska samt Haiku in English (alla haiku på engelska har mer än några få år i bagaget däremot). Och tids nog blir det kanske en bok av ett urval av dem också.