Det är lätt att ta sig vatten över huv’et…

Det är lätt att ta sig vatten över huv’et
och försöka göra mera än man bör.
Fastän det är så — som både jag och du vet —
tiden har begränsat spann hur man än gör.

Men det finns så mycket som man gärna gör och
sådan myckenhet man gärna bistår med.
Och så bistår man till dess man går och dör och
hoppas att det någon form av glädje spred.