Att titta på världen…

Att titta på världen med lupp
det är lite smått imponerande,
om ävenså något frustrerande.

Att skåda en lus transpirerande
— var svettpärla blir till ett gupp —
är synnerligen intresserande.

Men att se en flugas vomerande
det är lite väl fascinerande,
så nu ger jag upp
med att titta på världen med lupp.